Aktuellt

SMÅLANDS KONSTARKIV

Det började 1958

Det var lördagen 18 januari 1958 som en kamratförening för yrkesverksamma konstnärer bildades för första gången i Småland. Platsen dit konstnärerna inbjöds var Konstnärsgården i Jönköping. Initiativtagare var Calle Johansson från Rydaholm som under en längre tid undersökt bland sina konstnärskollegor om intresse för ett regionalt förbund fanns. Haries Lagerbrink var vald protokollförare och Pia Campbell bjöd till kaffebordet.

 

Ett stort tidigt stöd för ett förbund och senare ett konstnärsdrivet arkiv för konst fanns dels hos skulptören Arvid Källström och Ture Fabiansson som var aktiva medlemmar från start. Lennart Joanson var en av konstnärerna som var med, han är idag den enda aktiva konstnären som varit med sedan starten 1958 på Konstnärsgården. På 1950-talet startade Sven Lundh tillsammans med några konstnärer Galleri Spegeln i Värnamo, här talades det mycket om konst och en vänförening, dessa samtal var också en grund i att förbundet bildas 1958. Efter att Sven Lundh varit del av processen för bildandet i Jönköping blev han 1964 förste intendent på det nya Smålands Konstarkiv.

I Galleriet pågår utställningen "Det startade 1958." Där visas konstverk utförda av konstnärer i urval som var med under året då förbundet grundades. Redan efter sex år öppnas Smålands Konstarkiv som en utveckling av förbundets verksamhet och att 66 konstnärer anslutit som medlemmar. Idag har förbundet 140 medlemmar och 80 av dessa kan du nu se i den omfattande utställningen som pågår i Lada 3 på Vandalorum.

 

 

 

 

 

jubileumsutställning

Många tankar har lett fram till utställningen Smålands Konstnärsförbund 60 år. Nu står vi här inför mötet med konsten och naturligtvis samtidigt för hylla förbundet. Konstnären har avslutat och lämnat in sina verk. Tekniker och curatorn har format och byggt utställningen. Det är nu dags för betraktaren att fördjupa sig i konsten.

 

Urvalet av de medverkande konstnärerna är att medlemskap i Smålands Konstnärsförbund krävs. I år uppmärksammas att Smålands Konstnärsförbund fyller 60 år. Idag har förbundet 140 yrkesverksamma konstnärer som ständigt delar med sig av sina berättelser. Konst ger så mycket till så många över en lång period av tid när utrymmet ges. Rum för konsten och konstnärlig frihet är utrymmen att slå vakt om och vårda och vi kan konstatera att de tankar som fanns när förbundet grundades också håller än idag.

 

 

 

Thomas Johansson, curator för Smålands Konstnärsförbunds

 

Smålands Konstarkiv

Skulpturvägen 2, Värnamo

0370-30 22 06

Copyright © All Rights Reserved Smålands Konstarkiv 2017 info@smalandskonstarkiv.se