Utställningar

2018/2019

Foto: John Selbing

Foto: Sanna Lindberg

Foto: Arne Gustafsson, Mullsjö 2016

Titel: Utpost

Betraktelser från en oduglig mosse

17.11—27.1 2019

 

MATS FREDRIKSON & JONAS SÄLLBERG

Den ofrivillige fotografen - John Selbing

2.2—5.5 2019

KERSTIN OCH SVEN LUNDHS STIPENDIAT

NINA ÖLUND NORESKÄR

11.5 2019—medio augusti

JONAS PALMIUS

Septembermedio december

ARNE GUSTAFSSON OCH LEIF JOHANSSON

Verkligheten

Septembermedio december

CHRISTER JANSSON

Handlöst tecknande i vacuum

Decembermedio mars 2020

Utan titel, 1986,

Henrik Allgén

Vår samling

 

Konstarkivets samlingen speglar konst med småländsk anknytning från 1920-talet fram till vår egen tid. Här kan du finna verk av konstnärer som Erik Dietman, Sven Ljungberg och Calle Johansson samt en betydande kollektion av Vera Nilsson.

 

Du kan besöka vårt digitala arkiv på internet, arkivet är sökbart på både konstnärer och verk och är tillgängligt vilken tid på dygnet som helst.

Utställningar

 

Konstarkivets verksamhet omfattar 4-5 utställningar per år. De flesta är egenproducerade.

Studiearkivet

Arkivet


Du får nu möjlighet att besöka Konstarkivets studiearkiv på Vandalorum. Allt du behöver göra är att boka tid med några dagars framförhållning.

Maila: info@smalandskonstarkiv.se

I studiearkivet får du tillgång till de verk i samlingen du är intresserad av. En större del av samlingen finns disponerad på mobila skärmväggar.

SMÅLANDS KONSTARKIV     


Skulpturvägen 2, Värnamo

0370-30 22 06

info@smalandskonstarkiv.se

Copyright © All Rights Reserved Smålands Konstarkiv 2017