Utställningar

2018/2019

Foto: John Selbing

Foto: Sanna Lindberg

Excent, 1992, stol i diabas

Foto: Arne Gustafsson, Mullsjö 2016

Titel: Utpost

Betraktelser från en oduglig mosse

17.11—27.1 2019

 

MATS FREDRIKSON & JONAS SÄLLBERG

Den ofrivillige fotografen - John Selbing

2.2—5.5 2019

11.5—1.9 2019

Under, rör om

KERSTIN OCH SVEN LUNDHS STIPENDIAT

NINA ÖLUND NORESKÄR


JONAS PALMIUS

7.9—8.12 2019

ARNE GUSTAFSSON OCH LEIF JOHANSSON

Verkligheten

7.9—8.12 2019

CHRISTER JANSSON

Handlöst tecknande i vacuum

14.12 2019—1.3 2020

Copyright © All Rights Reserved Smålands Konstarkiv 2019

SMÅLANDS KONSTARKIV     


Skulpturvägen 2, Värnamo

0370-30 22 06

info@smalandskonstarkiv.se