Hem

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


MARKUS EMILSSON

SKOLÖST LANDSKAP 

24.4-29.8 2021

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


I väntan på vadå

Galleriet

5 juni - 5 september

Hon frågar mig ”Vart är alla? Varför flyttar de? Är det någon sjukdom som går runt?”

Jag kan inte svara något mer än att jag inte vet. Hon har Alzheimers. Hon frågar mig dessa frågor om och om igen varje gång jag ser henne.

Det var i början av april och pandemin hade anlänt. Jag kände att jag behövde hjälpa till på något vis och hörde av mig till Stockholms stad. Jag fick två veckors arbete på ett äldreboende. Mina arbetsuppgifter var främst att hjälpa vaktmästaren att packa ihop och tömma rum efter de som nyligen gått bort. Jag knuffade vagnar fullpackade av saker igenom korridorer av landskapsmåleri. Packade ned ägodelar till de anhöriga. På en av avdelningarna fanns det bara två boende kvar. Den ena var kvinnan som ställde mig frågorna. Varje gång hon frågade kände jag mig så ledsen och illa berörd, för att jag inte kunde svara henne. Tanken på landets alla äldreboenden där så många inte visste vad som skedde, som ställde precis samma frågor som hon. Frågor som det inte går att svara på.

Dessa människor förblir i väntan på vem vet vad. Utan att veta hur de kom dit till att börja med, och utan kontroll över sin upplevelse och sin omgivning.

 

Utställningen är en grönska. Det är landskap och natur. Det är de figurer som vandrar eller befinner sig i motiven. Det är blommande solrosor och bilvrak lämnade i skogen. Men bland denna frihet och grönska finns det en liten mörk målning.

Den föreställer ett gammalt par och ställer sig i total kontrast till verken. Målningen är fast och statisk. Den saknar måleriglädjen som finns i de andra. Ljuset kommer framifrån, i stället för att titta fram bakom lövverk och natur.

Kanske är grönskan en längtan att komma ut. Kanske är det minnen, skilda ögonblick satta i ett osammanhängande narrativ, fragment hos ett äldre sinne. Eller en större värld utanför som en minoritet går miste om.


Lukas Cornix 

Departing Gift, olja och collage på duk, 2020

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Vävstolsgiraffen#2 av Amanda Cardell

Smålands Konstarkiv och Amanda Cardell skapar nytt konstverk utomhus på Vandalorum


Konstnären Amanda Cardells giraff borde rimligtvis vara den första i Småland. Konstverket är en platsbyggd och tillfällig skulptur som mäter knappt 5 m i höjd, och är gjord av en 100 årig vävstol med ursprung från Småland. Vävstolen som saknade många delar blir här återanvänd och får nytt liv i form av ett konstverk.  


Få djurarter har som giraffen blivit en metafor för kolonialism och geopolitiska aktivitet. Vad händer när man placerar ett exotiskt djur i en genuin småländsk miljö? Synen av en giraff framkallar dubbla känslor som kolonialism, rovjakt men också en förundran.  Med sin form och sitt beteende är den en anomali. Den borde inte kunna finnas. Djuret blir därför en arketyp för det aparta och sätter fingret på en komplex kulturidentitet. Vem är främmande? Vem passar in och vad är det man ska inpassas i?

Det främmande och annorlunda gestaltas i en giraff men även känslan att det avvikande kan peka på möjligheten att betrakta tillvaron från ett annat perspektiv. Den naturliga giraffens höga höjd och dess goda syn gör den till en utmärkt spejare som har uppsikt över tillvaron. En giraff har möjlighet att se saker som andra inte gör. Konstnären och giraffens egenskaper är kanske inte så avlägsna? Konstnären som reflekterande och ”omtänkare” och se saker ur en annan vinkel kan påminna om giraffens sätt att betrakta sin omgivning.

Konstnären Amanda Cardell vill visa omsorg om föremål, hantverk och plats, och skapa större förståelse för en upplevelse av olikhet. Vad är egentligen olikhet gentemot samhörighet? Är det inte en styrka att vara avvikande? I motsats till det förväntade, är det inte värdefullt att bevara förmågan att betrakta världen öppet och engagerat?

 

Konstnären Amanda Cardell arbetar med skulptur, installation, fotografi och konst i det offentliga rummet. Hon intresserar sig för frågor kring estetik och materialitet, samhället som gemensam plats, och konstens dialog med betraktaren. Hon är född i Ljungby, men är nu baserad i Stockholm, nu även aktuell i en utställning i Sankeien Garden i Japan.
www.amandacardell.com

Vävstolsgiraff#2

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Smålands Konstarkiv presenterar

Konstnärer i Smålands Konstnärsförbund och Konstarkivets samling.

I mindre presentationer och så som de väljer själva, får vi ta del av deras konstnärskap.


Just nu visas fyra små oljemålningar av konstnären Bengt Å Åkerlund.

Bengt Å  Åkerlund  f. 1940 född i Gryt men bor sedan 16 år tillbaka i Vetlanda. Han har studerat vid Pernabys målarskola och har haft flertalet utställningar i Sverige.

Målningarna må vara anspråkslösa i sin storlek men rymmer en värld bortom den vi känner till. I folktomma, avskalade landskap har ett fåtal byggnader, föremål och träd noga valts ut och får spela huvudrollen. De få komponenterna i landskapen är välkomponerade och ofta symmetriskt ordnade. Hans palett är kontrastrik och ger färgerna möjlighet att ta plats i bilden. Stundom försätts färger och detaljer med en egen lyskraft. I naivistisk anda ger han oss upplevelsen av både ljus och mörker, storhet och litenhet.

Horisontens mysterier, Målning, Landskap, Ute på slätten

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bild från utställningne NU

Utan titel, 1986, Henrik Allgén

Vår samling

Konstarkivets samlingen speglar konst med småländsk anknytning från 1920-talet fram till vår egen tid. Här kan du finna verk av konstnärer som Erik Dietman, Sven Ljungberg och Calle Johansson samt en betydande kollektion av Vera Nilsson.

 

Du kan besöka vårt digitala arkiv på internet, arkivet är sökbart på både konstnärer och verk och är tillgängligt vilken tid på dygnet som helst.

Utställningar

Konstarkivets verksamhet omfattar 4-5 utställningar per år. De flesta är egenproducerade.

Studiearkivet

Arkivet

Du får nu möjlighet att besöka Konstarkivets studiearkiv på Vandalorum. Allt du behöver göra är att boka tid med några dagars framförhållning.

Maila: info@smalandskonstarkiv.se

I studiearkivet får du tillgång till de verk i samlingen du är intresserad av. En större del av samlingen finns disponerad på mobila skärmväggar.