Hem

Andreas Johansson

Isovist

13/1 - 17/3 2024

 

I Andreas Johanssons tredimensionella foto- och papperscollage fogas stadens visuella komponenter samman. Som kulisser utförda av stads- och industrilandskapets närmiljöer pendlar verken och bilderna mellan det två- och tredimensionella.

Medillusionens hjälp, och genom ett sinnrikt hantverk utfört för hand med skalpell och lim, tar plana ytor plats och vecklar ut sig i rummet. Verken refereras till av konstnären som ”ickeplatser, miljöer mellan dröm och verklighet”, vilket kanske inte är underligt med tanke på hur tillfälliga de ter sig, även i verkligheten. Johansson fotograferar och uppehåller sig ofta i de delar av staden som ger intryck av att vara försatta i paus och där allt verkar slumpmässigt uppkommet. Här startar kampen där naturen återtar vad den förlorat till stadsplaneringen: det gröna ogräset skjuter skott genom asfalten och täcker de rostiga kvarlevorna av ett ödelagt industriområde.

 

Mats Stjernstedt, Konsthallschef, Malmö konsthall.

 

Andreas Johansson (f. 1977 Växjö) Utbildad Malmö Konsthögskola och har sedan dess haft flera separatutställningar i USA, Canada och Europa och visats på flera museer och Konsthallar i Sverige. Numera bosatt och verksam i Malmö.

________________________________________________________________________________________________________________________

Stiftelsen Smålands Konstarkiv verkar för konsten i Småland genom utställningar, förmedling och inköp. Samlingen består av ca 1600 konstverk, alla med småländsk anknytning och med tonvikt
på 1900-talet. Här finns ett antal betydande namn som till exempel Vera Nilsson och Erik Dietman. Utmärkande för stora delar av samlingen är självständiga konstnärskap sökande efter ett eget språk. Några har internationellt anseende men flertalet har varit yrkesverksamma konstnärer etablerade i sina lokala och regionala närområden.


Idag finns det många etablerade konstnärskap med anknytning till Småland. Somliga är födda i landskapet men verksamma på andra platser internationellt. Andra har flyttat hit från andra delar av Sverige eller utlandet. Att vara Småländsk konstnär idag kan innebära att man har olika kulturella bakgrunder. Smålands Konstarkiv har med tiden förvärvat ett historiskt och nutida kulturarv genom, en unik konstsamling innehållande verk och avtryck från ett helt landskap
och med alla tre regioner inkluderade.

Utan titel, 1986, Henrik Allgén

Vår samling


Konstarkivets samlingen speglar konst med småländsk anknytning från 1920-talet fram till vår egen tid. Här kan du finna verk av konstnärer som Erik Dietman, Sven Ljungberg och Calle Johansson samt en betydande kollektion av Vera Nilsson.

 

Du kan besöka vårt digitala arkiv på internet, arkivet är sökbart på både konstnärer och verk och är tillgängligt vilken tid på dygnet som helst.

Bild från utställningne NU

Utställningar


Konstarkivets verksamhet omfattar 4-5 utställningar per år. De flesta är egenproducerade.

Bild från Knäppfabriken

Arkivet


Du får nu möjlighet att besöka Konstarkivets studiearkiv på Vandalorum. Allt du behöver göra är att boka tid med några dagars framförhållning.

Maila: info@smalandskonstarkiv.se

I studiearkivet får du tillgång till de verk
i samlingen du är intresserad av.