Hem

Sommargylling, 2022. Foto: Richard Johansson & Nora Bencivenni

RICHARD JOHANSSON

14.5-28.8.2022

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Smålands Konstarkiv presenterar

Stiftelsen Smålands Konstarkiv verkar för konsten i Småland genom utställningar, förmedling och inköp. Samlingen består av ca 1600 konstverk, alla med småländsk anknytning och med tonvikt på 1900-talet. Här finns ett antal betydande namn som till exempel Vera Nilsson och Erik Dietman. Utmärkande för stora delar av samlingen är självständiga konstnärskap sökande efter ett eget språk. Några har internationellt anseende men flertalet har varit yrkesverksamma konstnärer etablerade i sina lokala och regionala närområden.


Idag finns det många etablerade konstnärskap med anknytning till Småland. Somliga är födda i landskapet men verksamma på andra platser internationellt. Andra har flyttat hit från andra delar av Sverige eller utlandet. Att vara Småländsk konstnär idag kan innebära att man har olika kulturella bakgrunder. Smålands Konstarkiv har med tiden förvärvat ett historiskt och nutida kulturarv genom, en unik konstsamling innehållande verk och avtryck från ett helt landskap och med alla tre regioner inkluderade.

Konstnärer i Smålands Konstnärsförbund och Konstarkivets samling.

I mindre presentationer och så som de väljer själva, får vi ta del av deras konstnärskap.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GALLERIET

ROGER SVENSSON - Ingen dag utan ett penselstreck

Härlig är jorden. Roger Svensson

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VÄGGEN

Kajsa Haagen

Kajsa Haagen f. 1994


I Kajsa Haagens konstnärliga praktik plockar hon och kombinerar gärna

från mytologi och konsthistoria. Referenser, detaljer och figurer sammanflätas

fritt med samtida frågeställningar om exempelvis makt eller betraktelseperspektiv.


Under konstverkens framställning låter hon ofta den egna kroppen figurera

som utgångspunkt. Vanligtvis arbetar hon med textila material och performance

i sina gestaltningar. Därutöver är även vardagliga ting som nylonstrumpor och

engångshandskar ofta återkommande skulpturalt i rum eller som performativ rekvisita.

Den konstnärliga processen består av flera lager upprepningar; materiellt, bildligt och

symboliskt.


År 2020 erhöll Kajsa Haagen en kandidatexamen i fri konst från

Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst i Bergen.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Utan titel, 1986, Henrik Allgén

Vår samling


Konstarkivets samlingen speglar konst med småländsk anknytning från 1920-talet fram till vår egen tid. Här kan du finna verk av konstnärer som Erik Dietman, Sven Ljungberg och Calle Johansson samt en betydande kollektion av Vera Nilsson.

 

Du kan besöka vårt digitala arkiv på internet, arkivet är sökbart på både konstnärer och verk och är tillgängligt vilken tid på dygnet som helst.

Bild från utställningne NU

Utställningar


Konstarkivets verksamhet omfattar 4-5 utställningar per år. De flesta är egenproducerade.

Arkivet


Du får nu möjlighet att besöka Konstarkivets studiearkiv på Vandalorum. Allt du behöver göra är att boka tid med några dagars framförhållning.

Maila: info@smalandskonstarkiv.se

I studiearkivet får du tillgång till de verk i samlingen du är intresserad av. En större del av samlingen finns disponerad på mobila skärmväggar.