Hem

REMUS ANNA BO WILSON

ÖPPNA RUMMET    

21/10 2023 - 7/1 2024

 

Remus Anna Bo Wilson född i Stockholm 1940. Han utbildad i skulptur och måleri på Slöjdföreningen i Göteborg  (nuvarande HDK). Sedan studietiden har har han brutit varit verksam som konstnär och regelbundet ställt ut både i Sverige och utomlands. Idag bor och verkar Remus Wilson i Växjö där han också har sin ateljé.

 

Remus arbetar med högtrycksgrafik och måleri samt tredimensionella offentliga utsmyckningar och installationer. Under 90-talet började han utarbeta en personlig teknik i sitt bildskapande genom att sammansmälta målandet och träsnittskärandet på pannå till målade ristningar eller ristade målningar, vilket lett till en vidareutveckling av hans konstnärskap.

 

Teman som upptagit konstnären är "månskölden" och "öppna rummet".

Månskölden är en rundad udda unik form avvikande från ellipsen och cirkeln.  Månsköldens form påminner om mänskliga celler, särskilt de vita blodkropparna, samtidigt som den liknar den månfas som syns mellan halvmåne och fullmåne, men som saknar svenskt namn. Denna form återkommer i hans konst om och om igen i olika material, färg och storlek. En fredad yta, en skyddande sköld. Den är ett kulturuttryck i vår tid, för vår tid.

 

"Öppna rummet" är en installation med sju blåmålade stänger, resta och i ett möte stödjande varandra till en helhet, ett inre rum omslutet och genomströmmat av ett yttre. Stolparna bildar ett rum, en gemenskap och en riktning.

Installationen relaterar till återställande av naturens livsviktiga flöden och ekosystem. Något inne och samtidigt ute. Jord, eld, luft och vatten i fri rörelse genom tid och tanke, befriat och helt. Nakenhetens väsen. Öppna rummet är samtidigt en önskan, en bön om att få lämna det instängda och avskärmade.

Man står i månens cykliska rörelse och får del av en universell bärande puls och rytm.

 

 "Jag ser i årens backspegel att tipins form följt mig i praktiken och som tanketema alla mina dagar genom installationer och direkta manifestationer runt om i den svenska geografin; Värmland, Härjedalen, Dalsland, Blekinge, Småland, Skåne. Ja, varhelst jag vistats en längre tid har jag rest "Öppna rummet" i och utanför konsthallar, vid utställningar i galleri, utanför galleri och inbjuden till kollektiva konsthändelser.”

Remus Anna Bo Wilson


 I denna utställning visas installation och bilder av konstnär Remus Wilson samt ett videoverk av multimodal konstnär Galo Gonzalez. Videoverket är ett porträtt av Remus där vi får följa hans inre resa, hans iakttagelser av naturensförändringar genom årstiderna och hans relation med tiden och elementen.

________________________________________________________________________________________________________________________

Stiftelsen Smålands Konstarkiv verkar för konsten i Småland genom utställningar, förmedling och inköp. Samlingen består av ca 1600 konstverk, alla med småländsk anknytning och med tonvikt
på 1900-talet. Här finns ett antal betydande namn som till exempel Vera Nilsson och Erik Dietman. Utmärkande för stora delar av samlingen är självständiga konstnärskap sökande efter ett eget språk. Några har internationellt anseende men flertalet har varit yrkesverksamma konstnärer etablerade i sina lokala och regionala närområden.


Idag finns det många etablerade konstnärskap med anknytning till Småland. Somliga är födda i landskapet men verksamma på andra platser internationellt. Andra har flyttat hit från andra delar av Sverige eller utlandet. Att vara Småländsk konstnär idag kan innebära att man har olika kulturella bakgrunder. Smålands Konstarkiv har med tiden förvärvat ett historiskt och nutida kulturarv genom, en unik konstsamling innehållande verk och avtryck från ett helt landskap
och med alla tre regioner inkluderade.

Utan titel, 1986, Henrik Allgén

Vår samling


Konstarkivets samlingen speglar konst med småländsk anknytning från 1920-talet fram till vår egen tid. Här kan du finna verk av konstnärer som Erik Dietman, Sven Ljungberg och Calle Johansson samt en betydande kollektion av Vera Nilsson.

 

Du kan besöka vårt digitala arkiv på internet, arkivet är sökbart på både konstnärer och verk och är tillgängligt vilken tid på dygnet som helst.

Bild från utställningne NU

Utställningar


Konstarkivets verksamhet omfattar 4-5 utställningar per år. De flesta är egenproducerade.

Bild från Knäppfabriken

Arkivet


Du får nu möjlighet att besöka Konstarkivets studiearkiv på Vandalorum. Allt du behöver göra är att boka tid med några dagars framförhållning.

Maila: info@smalandskonstarkiv.se

I studiearkivet får du tillgång till de verk
i samlingen du är intresserad av.