Hem

RETROTOPIA

Smålands konstarkiv 60 år

1/6 - 25/8 2024

Smålands Konstarkiv har glädjen att presentera jubileumsutställningen Retrotopia , där vi visar 82  verk ur Konstarkivets samling och även ett verk av ukrainska  samtidskonstnären Kateryna Seheda. Curator för utställningen är Marcus Modh  som valt ut och placerat konsten i en tänkvärd samtida kontext, c/o curator och projektledare är Konstarkivets konstnärliga ledare Kalinka Ussing.


I arbetet med samlingar behöver ständigt frågor ställas om dess innehåll, potentiella gallringar, framtida förvärv, bevarande, utveckling och att se upp för fallgroparna i det okritiska nostalgifiltret. Det går heller aldrig att veta vad framtida generationer finner intressant och bevarandevärt, eller vad samhället ser som nödvändigt att lägga fokus på. Därför blir det i tider av jubileum inte bara en tid för firande, utan även tillfälle för just sådana reflektioner.

________________________________________________________________________________________________________________________

Stiftelsen Smålands Konstarkiv verkar för konsten i Småland genom utställningar, förmedling och inköp. Samlingen består av ca 1600 konstverk, alla med småländsk anknytning och med tonvikt
på 1900-talet. Här finns ett antal betydande namn som till exempel Vera Nilsson och Erik Dietman. Utmärkande för stora delar av samlingen är självständiga konstnärskap sökande efter ett eget språk. Några har internationellt anseende men flertalet har varit yrkesverksamma konstnärer etablerade i sina lokala och regionala närområden.


Idag finns det många etablerade konstnärskap med anknytning till Småland. Somliga är födda i landskapet men verksamma på andra platser internationellt. Andra har flyttat hit från andra delar av Sverige eller utlandet. Att vara Småländsk konstnär idag kan innebära att man har olika kulturella bakgrunder. Smålands Konstarkiv har med tiden förvärvat ett historiskt och nutida kulturarv genom, en unik konstsamling innehållande verk och avtryck från ett helt landskap
och med alla tre regioner inkluderade.

Utan titel, 1986, Henrik Allgén

Vår samling


Konstarkivets samlingen speglar konst med småländsk anknytning från 1920-talet fram till vår egen tid. Här kan du finna verk av konstnärer som Erik Dietman, Sven Ljungberg och Calle Johansson samt en betydande kollektion av Vera Nilsson.

 

Du kan besöka vårt digitala arkiv på internet, arkivet är sökbart på både konstnärer och verk och är tillgängligt vilken tid på dygnet som helst.

Bild från utställningne NU

Utställningar


Konstarkivets verksamhet omfattar 4-5 utställningar per år. De flesta är egenproducerade.

Bild från Knäppfabriken

Arkivet


Du får nu möjlighet att besöka Konstarkivets studiearkiv på Vandalorum. Allt du behöver göra är att boka tid med några dagars framförhållning.

Maila: info@smalandskonstarkiv.se

I studiearkivet får du tillgång till de verk
i samlingen du är intresserad av.