Hem

Emma Krantz

Timlighetens anatomi

23/3 - 19/5 2024

Emma Krantz bilder fångar skiftet mellan skugga och ljus. Obehindrat pendlar de mellan svävande viktlöshet och påtaglig tyngd. Transparens rör sig mot materialitet. För 25 år sen, då hon inledde sin utbildning
vid Nordens Fotoskola på Biskops-Arnö, hade Emma Krantz redan en examen i psykologi. Att hennes lyhördhet inför människans inre liv utgör klangbotten för hela konstnärskapet, är tydligt.


Flera verk vittnar samtidigt om en mer naturvetenskapligt präglad iakttagelseförmåga. Bland dem finns installationen med fyra bilder ur serien ”About the thin line in between”, där dagsljus reflekteras i en spegel och tecknar skuggspel på vindsväggarna i en gammal skolbyggnad. Samma spegel möter också vi här, i utställningsrummet. På så vis blir vi själva en del av installationen och får samtidigt chans att i reflektionen skymta oss själva.


I fotografiets begynnelse användes den nya tekniken för att porträttera dem, som under tidigare sekler låtit sig förevigas i målade avbildningar; samhällets mest välbärgade och självmedvetna människor, elegant poserande inför fotografen. Parallellt med dessa förskönande bilder, fungerade fotografiet som kyligt registrerande verktyg för att dokumentera samhällets allra mest utsatta – sjukhuspatienter och brottslingar. I klyftan mellan dessa vitt skilda fotografiska praktiker kan vi placera det runt 100 år gamla fotografi, en närbild föreställande ett organ, som visas här. Denna ovanliga typ av bild, tagen av en porträttfotograf, kan betraktas som nyckel till utställningen i sin helhet. Motivet är påtagligt kroppsligt och närvarande, men påminner samtidigt om livets flyktighet. Människan, som organet en gång tillhört, lever rimligtvis inte längre. I fotografiet möts förgänglighet, eller timlighet, och anatomi.


Det sägs, att först när våra kroppar möter världen kan kunskap uppstå. I detta livgivande möte föds samtidigt den skoningslösa insikten om kroppens skröplighet och tillvarons ändlighet. Måhända är det vår delade erfarenhet av denna djupt ambivalenta upplevelse vi förnimmer i Emma Krantz bildskapande.


Emma Krantz (f:1972 Växjö) är utbildad fotograf vid Nordens Fotoskola Biskops Arnö samt i Psykologi
och Konstvetenskap vid Lunds Universitet. Hon bor och arbetar i Malmö och Lund. Hon har haft flera separatutställningar och har även medverkat i samlingsutställningar b la . Liljevalchs vårsalong och Forårsudstillningen Charlottenborg i Köpenhamn. Hennes artistbok About the thin line in between (2020) har uppmärksammats både
nationellt och internationellt.

________________________________________________________________________________________________________________________

Stiftelsen Smålands Konstarkiv verkar för konsten i Småland genom utställningar, förmedling och inköp. Samlingen består av ca 1600 konstverk, alla med småländsk anknytning och med tonvikt
på 1900-talet. Här finns ett antal betydande namn som till exempel Vera Nilsson och Erik Dietman. Utmärkande för stora delar av samlingen är självständiga konstnärskap sökande efter ett eget språk. Några har internationellt anseende men flertalet har varit yrkesverksamma konstnärer etablerade i sina lokala och regionala närområden.


Idag finns det många etablerade konstnärskap med anknytning till Småland. Somliga är födda i landskapet men verksamma på andra platser internationellt. Andra har flyttat hit från andra delar av Sverige eller utlandet. Att vara Småländsk konstnär idag kan innebära att man har olika kulturella bakgrunder. Smålands Konstarkiv har med tiden förvärvat ett historiskt och nutida kulturarv genom, en unik konstsamling innehållande verk och avtryck från ett helt landskap
och med alla tre regioner inkluderade.

Utan titel, 1986, Henrik Allgén

Vår samling


Konstarkivets samlingen speglar konst med småländsk anknytning från 1920-talet fram till vår egen tid. Här kan du finna verk av konstnärer som Erik Dietman, Sven Ljungberg och Calle Johansson samt en betydande kollektion av Vera Nilsson.

 

Du kan besöka vårt digitala arkiv på internet, arkivet är sökbart på både konstnärer och verk och är tillgängligt vilken tid på dygnet som helst.

Bild från utställningne NU

Utställningar


Konstarkivets verksamhet omfattar 4-5 utställningar per år. De flesta är egenproducerade.

Bild från Knäppfabriken

Arkivet


Du får nu möjlighet att besöka Konstarkivets studiearkiv på Vandalorum. Allt du behöver göra är att boka tid med några dagars framförhållning.

Maila: info@smalandskonstarkiv.se

I studiearkivet får du tillgång till de verk
i samlingen du är intresserad av.