Hem

MAGNI MOSS

Pleasant pineapple     
4/3 2023 - 21/5 2023

Glade, 2023

Äggoljetempera, bläck, benlim och pigment på bomullsduk, diptyk

Parafrase, 2023 
Olja på linneduk, diptykMagni Moss konstnärskap undersöker det samtida måleriets gränser på alla möjliga sätt. Konstnären beskriver sitt arbete som en intensiv växelverkan mellan diskurs och process. Upplevelsen är alltid startpunkten för både idé och handling, som är början till en process med genuint ovisst slut. Hans referenser kommer från ett brett spektrum av källor i vår kultur, men inte minst hans personliga historia och relation till vår värld.

Resultatet blir oväntade möten inte bara med färg, former och rytm, så även med själva målandets materialitet. Målningarna vibrerar av dynamik och färglyster, fritt från igenkänning och tydligt innehåll men samtidigt intensivt och fängslande. Det låter sig inte begreppsliggöras eller till fullo definieras, men det skapar oundvikliga och intressanta sammansättningar.


Under de senaste åren har Moss arbetat främst med en serie stora diptyker i olika tekniker, motiv och stil. Vissa är närmast monokroma och andra yvigt gestikulera, men serien innehåller också figurativa porträtt och andra motiv och landskap. I anslutning till målningarna har han också gjort skulpturer och objekt, som på sätt och vis fungerar som ”förlängda ramar” till målningarna. Objekten kommer ofta från hans direkta omgivning. Det kan vara en gammal kurvig stock av svartek, ett bowlingklot, ett felsågat timmer eller kanske en ovanligt lång pinne. Tillsammans med målningarna skapar dem en slags kommunikativ miljö där vi som betraktare också ingår – en installation.


Magni Moss (f. 1982) läste sin högre konstnärliga utbildning i Frankfurt och Umeå och tog sin masterexamen 2009. Idag bor han utanför Ryd i Småland.

Magni har under de senaste åren haft flera utställningar i bl.a. Danmark, Norge, Österrike och Tyskland. Last Resort (Köpenhamn), Galerie Martin Janda (Wien), 1857 (Oslo), Charlottenborg Kunsthal (Köpenhamn) och Villa Romana (Florens). Contemporary Art Center of Portland i USA och MODEL projects i Vancouver, Kanada.

________________________________________________________________________________________________________________________

Stiftelsen Smålands Konstarkiv verkar för konsten i Småland genom utställningar, förmedling och inköp. Samlingen består av ca 1600 konstverk, alla med småländsk anknytning och med tonvikt
på 1900-talet. Här finns ett antal betydande namn som till exempel Vera Nilsson och Erik Dietman. Utmärkande för stora delar av samlingen är självständiga konstnärskap sökande efter ett eget språk. Några har internationellt anseende men flertalet har varit yrkesverksamma konstnärer etablerade i sina lokala och regionala närområden.


Idag finns det många etablerade konstnärskap med anknytning till Småland. Somliga är födda i landskapet men verksamma på andra platser internationellt. Andra har flyttat hit från andra delar av Sverige eller utlandet. Att vara Småländsk konstnär idag kan innebära att man har olika kulturella bakgrunder. Smålands Konstarkiv har med tiden förvärvat ett historiskt och nutida kulturarv genom, en unik konstsamling innehållande verk och avtryck från ett helt landskap
och med alla tre regioner inkluderade.

Utan titel, 1986, Henrik Allgén

Vår samling


Konstarkivets samlingen speglar konst med småländsk anknytning från 1920-talet fram till vår egen tid. Här kan du finna verk av konstnärer som Erik Dietman, Sven Ljungberg och Calle Johansson samt en betydande kollektion av Vera Nilsson.

 

Du kan besöka vårt digitala arkiv på internet, arkivet är sökbart på både konstnärer och verk och är tillgängligt vilken tid på dygnet som helst.

Bild från utställningne NU

Utställningar


Konstarkivets verksamhet omfattar 4-5 utställningar per år. De flesta är egenproducerade.

Bild från Knäppfabriken

Arkivet


Du får nu möjlighet att besöka Konstarkivets studiearkiv på Vandalorum. Allt du behöver göra är att boka tid med några dagars framförhållning.

Maila: info@smalandskonstarkiv.se

I studiearkivet får du tillgång till de verk
i samlingen du är intresserad av.